วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประวัติโรงเรียน
เริ่มแรก.......โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 โดยมีนายทองอยู่ ศรีโยธิน ปลัดกิ่งอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนายเป๋อ ศิริเอก ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรหมู่ 6 ร่วมดำเนินการ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลปากช่อง วัดเขาปิ่นทอง" โดยมีนายทองสุข เจริญรักษ์ รักษาการครูใหญ่คนแรก โดยใช้กุฏิวัดของห้องเรียนไปพลางก่อน
ต่อมา.........ได้สร้างห้องเรียนชั่วคราวโดยมุมหญ้าคาในบริเวณเดียวกัน หลังจากนั้นจึงได้ย้ายขึ้นไปเรียนในศาลาการเปรียญของวัดเขาปิ่นทอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2508 คณะกรรมการศึกษา เจ้าอาวาสและประชาชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนถาวรแบบป.1 ก. แบบดัดแปลง โดยมีคณะทหารจากช.พัน 6 กรมการทหารช่าง ช่วยสร้างเพิ่มเติมจนเสร้๗สมบูรณ์ ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายทองอยู่ โพธิ์จอม ข้าราชการครูสายผู้สอน ขึ้นเป็นโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เมื่อปี 2501 จนท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อ13 ตุลาคม 2534 ต่อมานายสามารถ นุชกำบัง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
โรงเรียนหลังใหม่... เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทางวัดเขาปิ่นทอง โดยพระครูพิพิธสาธุกิจ เจ้าอาวาส ได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนให้เช่าที่วัดโดยเดิมโดยไม่คิดค่าเช่า บริเวณริมเขาปิ่นทอง (ที่ตั้งปัจจุบัน) เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 นายสามารถ นุชกำบัง จึงเดินทางไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านตลาดควาย และในวันที่ 2 สิงหาคม 2540 นายบรรพต วรรณศิริ ได้ย้ายโรงเรียนมาจากบ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น